Jaarverslagen De Staffing Groep

Jaarverslagen De Staffing Groep

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dat komt niet alleen tot uitdrukking in onze steun aan Viafrica en aan cultuur maar ook door de manier hoe wij omgaan met alle regelgeving, werkomstandigheden en welzijn voor onze Zelfstandige Professionals. De Staffing Groep heeft zich als eerste detacheerder gecertificeerd voor de MVO-prestatieladder niveau 3. Dit als onderdeel van het kwaliteit management systeem, waar ISO 9001:2008 al in was ondergebracht. De normen worden periodiek door Lloyd’s getoetst op effectiviteit.

Onze belangrijkste doelen zijn: Arbeidsomstandigheden en mensenrechten, transparantie en eerlijk zakendoen, milieu-impact van eigen handelen en maatschappelijke betrokkenheid.

Wessel van Alphen, oprichter van IT-Staffing


Download jaarverslagen


CO2 Prestatieladder

De Staffing Groep wil concreet en aantoonbaar maken dat zij zich inspant om de CO2 uitstoot te reduceren. Hiervoor is een reductiebeleid opgesteld. Voor De Staffing Groep ligt het reduceren van de CO2 uitstoot in het verlengde van het reeds ingezette MVO Beleid

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet heeft aan IT-Staffing het certificaat voor meest betrouwbare partner met de daarbij behorende betalingsranking 1 uitgereikt. Betalingsranking 1 is de hoogst mogelijke ranking voor solvabiliteit, met een minimaal risico op faillissement.

Contact Algemeen

Adres

De Staffing Groep
Fultonbaan 2
3439 NE Nieuwegein

Telefoon / fax

T (0)30 600 15 00
F (0)30 600 15 99

Email

info@destaffinggroep.nl